De heer mr A.W. Boer

Arjan Boer houdt zich als advocaat voornamelijk bezig met arbeidsrecht, verbintenissenrecht, algemene voorwaarden, incasso’s, ondernemingsrecht, pgb kwesties en insolventies. Voordat hij in 2006 de overstap maakte naar de advocatuur is Arjan lang werkzaam geweest als bedrijfsjurist. Naast zijn advocatenpraktijk is hij docent aan diverse private en publieke opleidingsinstituten. Hij heeft verschillende cursussen gegeven zoals contractenrecht, arbeidsrecht, faillissementsrecht, burgerlijk procesrecht en zekerheidsrechten.

mr Arjan Boer is lid van:
  • de Vereniging voor procesrecht;
  • het Netwerk kleine advocaten kantoren Nederland (Nekan);
  • Collegiale intervisiegroep;
  • neemt deel aan actueel jurisprudentie overleg met collega advocaten, waarbij hij de voorbereiding voor de helft voor zijn rekening komt.

**Arjan Boer heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
  • Algemene Praktijk; en
  • Personen-en familierecht.

Voor meer informatie over de werkervaring en de nevenactiviteiten van mr Arjan Boer, zie zijn CV op linkedin

Mevrouw mr F.H.P. van Venetien

Femke van Venetien is gespecialiseerd in personen- en familierecht (erfrecht in het bijzonder), pgb kwesties en onroerend-goed recht. Zij is in 1998 afgestudeerd in het notarieel recht. Na haar afstuderen heeft zij jarenlang als kandidaat-notaris gewerkt bij verschillende notariskantoren, waar zij cliënten juridisch advies gaf en diverse notariële akten opstelde. Sinds 2009 is zij als juriste verbonden aan kantoor Advocaat Boer en in 2014 is zij beëdigd tot advocaat.

mw mr Femke van Venetien is lid van:
  • lid van groep van collega advocaten, waarin maandelijks de actuele jurisprudentie wordt besproken.

**Femke van Venetien heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
  • Algemene Praktijk;
  • Personen-en familierecht; en
  • Erfrecht

Voor meer informatie over de werkervaring en de nevenactiviteiten van mr Femke van Venetien, zie linkedin

“Ik vind het leuk om problemen te analyseren en dan met een praktische oplossing te komen. Als een praktische en minnelijke oplossing niet mogelijk is, bepleit ik met veel passie uw zaak in een gerechtelijke procedure”“Betrokken, in een zaak vast willen bijten en niet meer loslaten tot het moment dat er een bevredigend eindresultaat is geleverd”.

**Deze registratie verplicht de advocaten om elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Wat onze klanten van ons kantoor vinden

“Wil je echt bedanken voor je inzet ondanks te uitkomst die gaat komen”.


“Bij deze wil ik u graag bedanken voor de vele steun die ik heb ondervonden van U. U heeft mij, goed op de hoogte gehouden, en veel gedaan. U bent een goede advocaat, die goed de weg weet”.

“Zoals je waarschijnlijk al verwachtte zijn we erg tevreden. Mocht er in de toekomst wat zijn, zullen we zeker bij je aan kloppen. Bij deze dus onzerzijds: Hartelijk dank voor je hulp en we hopen, als je in de buurt bent, weer eens te zien op de koffie”.


“Onze samenwerking heb ik als zeer tevreden ervaren”.

“Zeer goede dienstverlening en betrokkenheid van mijn advocaat”.


“Zaken lopen niet altijd zoals je zou willen maar gaan zoals het is. Voor mijn familie is het goed zoals het nu is gegaan. Daar ben ik zelf iedere dag gelukkig mee”.

“Allereerst bedankt voor het vele werk dat jij hebt gedaan. Het is in de puntjes verzorgd en geregeld, nogmaals dank”.


“….wat je hebt gedaan voor ons en de goede afwikkeling, nogmaals onze Hartelijke dank”.