Kennismakingsgesprek

Advocaat Boer brengt voor een eerste informatief gesprek geen kosten in rekening. Wanneer u een vraag heeft kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. Tijdens het gratis kennismakingsgesprek wordt uw vraag door een advocaat juridisch beoordeeld, krijgt u inzicht in uw rechtspositie en ontvangt u een advies.

Tarieven

Wij hanteren een tarief van tussen de € 160 en € 190,- per uur. Het tarief is afhankelijk van de ervaring van de betreffende advocaat en kan per zaak verschillen. In tegenstelling tot de meeste kantoren brengen wij u geen kantoorkosten in rekening.

Het uurtarief is exclusief 21 % BTW en verschotten. Verschotten zijn kosten als griffierechten, deurwaarderskosten, kosten voor ingeschakelde derden, uittreksels en ander door ons voorgeschoten bedragen.

Dit betekent voor u :

  • vooraf duidelijkheid over de te hanteren tarieven;
  • zo mogelijk vooraf een inschatting van de kosten;
  • periodieke facturering, dus geen verrassingen achteraf;
  • er worden geen kantoorkosten in rekening gebracht.

Vaste tariefafspraken

Afhankelijke van de aard en omvang van het werk kunnen wij een vaste prijs (fixed fee) opgeven. Ook voor het verrichten een afgebakende opdracht of het inhuren van een advocaat voor een vast aantal dagdelen per periode kunt u tegen een vaste prijs bij ons terecht. Voor voorbeelden van vaste tariefafspraken klik hier.

Dit betekent voor u:

  • vooraf duidelijkheid over de kosten, ook bij gerechtelijke procedures
  • mogelijkheid tot periodieke betaling
  • geen verrassingen achteraf
Voor meer informatie over de tarieven, kosten en de vaste tariefafspraak kunt u contact met ons op nemen.

“Pro deo” of Gefinancierde rechtshulp

Het kan zijn dat u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp. Dit wordt bepaald door de Raad van Rechtsbijstand, op basis van uw inkomen of vermogen van twee jaar geleden. Als u aanspraak kunt maken op gefinancierde rechtshulp betaalt u, afgezien van een eigen bijdrage, geen advocaatkosten. De overheid zorgt dan voor de betaling van uw advocaatkosten. Wel moet u rekening houden de griffierechten, kosten voor uittreksels en eventueel kosten voor derden. Op de website van de Raad voor Rechtsbijstand leest u meer over gefinancierde rechtshulp en de hoogte van de eigen bijdrage.
Op de website van de rechtbank leest u meer over de hoogte van het griffierecht.

Rechtsbijstandverzekering

Advocaat Boer biedt ook juridische hulp aan bij rechtsbijstandverzekerden. Indien u over een rechtsbijstandsverzekering beschikt en u heeft een juridisch probleem dan moet u het volgende doen:
U neemt contact met ons op. Vervolgens meldt u uw zaak bij uw rechtsbijstandverzekeraar en vraagt u naar de polisvoorwaarden van uw verzekering. Als uw zaak onder de dekking van de polisvoorwaarden valt, geeft u aan met Advocaat Boer gesproken te hebben. Wanneer de verzekeraar de zaak weigert te behandelen of te vergoeden kan Advocaat Boer voor u bekijken of dit terecht is.

Wat u moet weten: rechtsbijstandverzekering

U mag zelf een advocaat inschakelen, u bent niet gebonden aan een door de rechtsbijstandverzekeraar gekozen advocaat maar mag u deze zelf kiezen. U heeft recht op een redelijke vergoeding voor de te maken kosten bij het inschakelen van een advocaat. De vrije advocaatkeuze geldt voor alle procedures, ook voor de procedures waarbij het inschakelen van een advocaat niet verplicht is. De verzekeraar mag enkel een kosten maximum per zaak hanteren. Kijk in uw polisvoorwaarden na tot welk bedrag u verzekerd bent.
Valt uw juridisch probleem niet onder uw verzekering dan kan Advocaat Boer u ook rechtshulp verlenen tegen een scherp tarief.